Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Walczaka 42, blok nr 2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 715 13 60

fax. 95 715 13 87

e-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl

Aktualności

Ogród społeczny „Na krańcu świata”

Ogród społeczny „Na krańcu świata” W Gorzowie powstanie kolejny ogród społeczny – tym razem przy budynku socjalnym na ul. Złotego Smoka. Pomysłodawcą takiego właśnie usytuowania ogrodu byli pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej Nr 3 Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy na co dzień współpracują z mieszkańcami budynku. Na odbywających [...] Read more

Od pierwszego września nowy okres zasiłkowy. Złóż wniosek na zasiłek rodzinny.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od dnia 1 września 2016 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków na okres zasiłkowy 2016/2017. Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu [...] Read more

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERÓW

Miasto Gorzów Wlkp.-Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 15 lipca 2016 roku na stronie internetowej GCPR o otwartym naborze na [...] Read more

Pracownicy socjalni realizują projekty socjalne.

Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej GCPR z dużym zaangażowaniem realizują projekty socjalne. W pierwszym półroczu 2016 roku zostało zrealizowanych 5 projektów. W kwietniu Zespół Pracy Socjalnej nr 1 realizował projekt „Zaszczep w sobie odpowiedzialność". Działania adresowane były do rodziców dzieci w wieku od 2- 19 r. ż. Głównym [...] Read more

Otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. (ZMIANA 27.07.2016)

Miasto Gorzów Wlkp.- Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki [...] Read more

Stacja Opieki Caritas - Kursy na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych

W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania Stacja Opieki Caritas w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej informuje, iż w okresie lipiec – grudzień 2016r. realizować będzie zadanie poprzez organizację 5 kursów na opiekuna osób [...] Read more

Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc...

Otrzymane dofinansowanie z MRPIPS. Rusza projekt "Razem przeciwko przemocy w rodzinie".

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt ,,Razem przeciwko przemocy w rodzinie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W ramach projektu proponujemy mieszkańcom [...] Read more

„W rodzinie siła” Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Co to jest rodzina zastępcza? Kim są rodzice zastępczy? Można było się dowiedzieć w dniu 5 czerwca 2016r. na obchodach DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO. To wydarzenie miało na celu promocję idei rodzicielstwa zastępczego oraz integrację środowiska opiekunów zastępczych. Chcieliśmy podziękować rodzicom zastępczym za trud pracy jaki wkładają w [...] Read more

Spotkanie przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji z Seniorami

W dniu 9 czerwca 2016r. Seniorów z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cichońskiego 5 odwiedziła: sierżant Pani Magdalena Kleist z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Tematem spotkania były zagrożenia wynikające z różnego rodzaju oszustw wśród ludzi starszych. Policja przestrzegała Seniorów przed wszelkiego rodzaju ludźmi podającymi się za [...] Read more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >